Saturday Mar 19, 2022

פרק 6 | איך לקיים תחרות בריאה שמגבירה מוטיבציה?

האם תחרותיות היא יצר מזיק שאנחנו רוצים לדכא בכיתה? או שאולי זו דרך מוכחת להגביר מוטיבציה בקרב תלמידים? האם עדיף לטפח שיתוף פעולה על פני תחרות או שאולי אפשר לשלב ביניהם? בפרק הזה ניגע בעקרונות המרכזיים לקיום תחרות בכיתה, בניסיון לנצל את כל היתרונות שיש בה, אבל גם למזער את הנזקים.

בקרו באתר

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320