Saturday Mar 12, 2022

פרק 3 | איך לעורר מוטיבציה פנימית ללמידה על-פי תאוריית ההכוונה העצמית?

 אחת התאוריות הרחבות והמפורסמות ביותר בתחום המוטיבציה היא תאוריית ההכוונה העצמית. אחד מהרעיונות המרכזיים בתאוריה הזו הוא שיש לכל בני האדם, בכל הקשר ובכל תרבות, שלושה צרכים אנושיים בסיסיים. כאשר שלושתם נענים, מתעוררת בנו מוטיבציה פנימית. בפרק הזה ננסה לפרק יחד את התאוריה הגדולה הזו למשמעויות הפרקטיות עבורנו כמורות ומורים. מהם שלושת הצרכים של התלמידים שלנו, שצריכים להיענות כדי שתהיה להם מוטיבציה פנימית ללמידה? ואיך אנחנו יכולים לענות עליהם בכיתה?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320